Добродошли на наш блог

Добродошли на наш блог
На правом сте месту!

Verba volant scripta manent

Речи лете, написано остаје.

abskolanis блог су покренули (Април 2007.) и уређују ученици некада Административно-биротехничке школе у Нишу сада већ ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НИШ. ЗИДНЕ НОВИНЕ наше школе - на интернету! Овде ћете наћи све доступне информације о ПРАВНО-ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ НИШ о ученицима и њиховим активностима. Циљ нам је да што свеобухватније представимо живот и рад у нашој (и вашој) школи а све због садашњих, бивших и највише будућих ученика. Надамо се да смо развој интернет технологије дочекали спремни и да ћете имати све информације које вам могу бити занимљиве или од користи ...

Happy New School Year!

Happy New School Year!
Свуд' пођи ал' кући дођи! ........ Следе чланци - New Posts тј.нове поруке са разним садржајима и линковима до сродних садржаја или детаљнијих објашњења, слика, или других сајтова... Верујемо да ћете се увек враћати на наше странице!

Напомена: потражите линк - Старији постови и видите све!

Напомена: потражите линк - Старији  постови и видите све!
Ако Вам се учини да превише времена треба да се учита страница УВЕРАВАМО Вас да је то само због обиља материјала а не због грешке, сматрали смо да је боље да овако поставимо ствари да би одмах имали јасну слику о садржају блога него да нешто не видите! Ваше стрпљење ће бити награђено занимљивим садржајем.

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте добродошли!

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте  добродошли!
Драго нам је да се опет видимо!

недеља, 17. јун 2018.

Стил понашања наставника и њихови облици утицаја на ученике

Стил понашања наставника и њихови облици утицаја на ученике
примаран су фактор стварања позитивне социо-емоционалне климе у васпитнообразовном
процесу (Лалић, 2005).

Савремена педагогија пропагира
демократски начин руковођења јер се сматра најповољнијим за подстицање
целокупног развоја ученика. Демократски тип наставника успоставља
пријатељске, добронамерне, суптилне односе са ученицима, подстиче их на
активност, охрабрује их да постављају питања и излажу своја мишљења, креира
сарадничку атмосферу.

Успостављање интеракције са ученицима зависи од
врсте утицаја – директивног или недирективног. Ту се наставници разликују у
погледу оних комуникација које се односе на мотивацију и контролу
ученика. Недирективан стил понашања, који се сматра пожељним, доприноси
побољшању социјалних односа међу ученицима и бољој социо-емоционалној
клими у одељењу. Истраживања показују да је недирективни стил понашања
учитеља повезан са чешћим испољавањем иницијативе ученика у комуникацији
– они у већој мери изражавају сопствено мишљење, постављају питања и
почињу комуникацију.

Дакле, на развијање педагошких компетенција
будућих наставника, током припремања за свој позив, утиче указивање на
предности демократског, недирективног стила понашања и васпитања који се
испољава кроз позитиван емотивни однос према ученицима, кроз
комуникацију која се заснива на похвалама и охрабрењима од стране
одраслих, кроз већи степен флексибилности и уважавања индивидуалности код
ученика, кроз прихватање идеја од стране ученика итд.

Наставници морају бити
свесни важности својих улога у креирању подстицајне атмосфере, као и
значаја остваривања добрих интерперсоналних односа и позитивних интеракција
(вршњачких и оних у којима и они учествују).

Комуникација представља суштину васпитног рада, па из тога произилази и
потреба за развијањем и усавршавањем способности вербалне и невербалне
комуникације наставника. Природа њихове професије је усмерена на слање
порука - они у скоро свим васпитно-образовним ситуацијама шаљу
информације и поруке у виду инструкција, усмеравања, организовања,
подстицања, проверавања, анализирања.

То значи да наставници морају имати
развијене вештине слања порука, али и вештине реаговања на повратне поруке
које примају од ученика, активног слушања (са емпатијом). Педагошке
компетенције наставника обухватају способности интерперсоналне
комуникације која се од осталих облика комуникације разликује по следећем:
интерперсонална комуникација укључује вербално и невербално понашање
(садржајни и односни аспект); с обзиром на степен свесности и рационалног
учешћа у комуникацији, интерперсонално комуницирање укључује спонтано,
формално или конструисано понашање (или њихову комбинацију);
интерперсонална комуникација је динамична и зависи од природе односа међу
особама које учествују (успешнија је ако су присније и добро се познају);
укључује персоналну повратну информацију (фидбек), интеракцију и
усклађеност; усклађена је унутрашњим и спољашњим правилима;
интерперсонална комуникација је заједничка активност особа које
комуницирају, током које се може, у зависности од степена интеракције,
утицати на промену мишљења, осећања и понашања појединих учесника
(Братанић, 1990).

Припремање наставника за будући позив подразумева
развијање свести код њих да је потребан баланс између вербалне, невербалне
и посредне комуникације (контакти који се осварују преко писмених школских
и домаћих задатака). Такође, треба им указивати на позитивне карактеристике
интерперсоналне комуникације и развијати их код њих – заинтересованост за
комуникацију, искреност, обострано поверење и уважавање, активно
слушање.
ИЗВОР http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/PaEpDisrp.pdf

Нема коментара:

Постави коментар

Овде можете да нас хвалите, критикујете ali i предлажете...
Искористите прилику и учествујте у креирању школског листа АБШ на интернету!

 
Join me on Facebook Follow me on  YouTube