Добродошли на наш блог

Добродошли на наш блог
На правом сте месту!

Verba volant scripta manent

Речи лете, написано остаје.

abskolanis блог су покренули (Април 2007.) и уређују ученици некада Административно-биротехничке школе у Нишу сада већ ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НИШ. ЗИДНЕ НОВИНЕ наше школе - на интернету! Овде ћете наћи све доступне информације о ПРАВНО-ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ НИШ о ученицима и њиховим активностима. Циљ нам је да што свеобухватније представимо живот и рад у нашој (и вашој) школи а све због садашњих, бивших и највише будућих ученика. Надамо се да смо развој интернет технологије дочекали спремни и да ћете имати све информације које вам могу бити занимљиве или од користи ...

Happy New School Year!

Happy New School Year!
Свуд' пођи ал' кући дођи! ........ Следе чланци - New Posts тј.нове поруке са разним садржајима и линковима до сродних садржаја или детаљнијих објашњења, слика, или других сајтова... Верујемо да ћете се увек враћати на наше странице!

Напомена: потражите линк - Старији постови и видите све!

Напомена: потражите линк - Старији  постови и видите све!
Ако Вам се учини да превише времена треба да се учита страница УВЕРАВАМО Вас да је то само због обиља материјала а не због грешке, сматрали смо да је боље да овако поставимо ствари да би одмах имали јасну слику о садржају блога него да нешто не видите! Ваше стрпљење ће бити награђено занимљивим садржајем.

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте добродошли!

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте  добродошли!
Драго нам је да се опет видимо!

недеља, 17. јун 2018.

Школа мора сачувати утицај на ученике

"У средишту пажње у настави треба да буде ученик. Треба полазити од тога шта можемо очекивати од ученика и чиме га можемо оптеретити. Планиране активности треба да су у складу са могућностима ученика и његовим искуством и потребама.

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.

Реформа образовног система тражи од наставника промену улоге– старе (испоручилац информација, предавач, испитивач) у нову (водич/ментор, стратег наставног процеса, организатор наставе, саветник, интелектуални вођа, управљач наставним процесом у коме се зна шта ко ради, чиме се служи и какве би резултате требало да оствари).

Морамо бити свесни да свакодневицу ђака у 21. веку у великој мери одређују рачунар, медији, интернет и мобилни телефон. Све већи део знања ученика потиче из ваншколског окружења.

Школа ће сачувати утицај на ученике ако од мноштва извора знања што више њих уведе у свој видокруг, уједини их и помогне ученицима у вредновању, одабиру и коришћењу информација које стижу различитим каналима."

Проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете Републике Србије

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У НАСТАВИ 
Мобилна комуникација је данас свакодневни део живота ученика и тај процес се све више
наставља; зато ће, пре или касније, постати и свакодневна пракса у настави као раније видео,
рачунар и коришћење интернета.

 Данашњи телефони достижу капацитете персоналног рачунара, могу стати у џеп и пружају приступ разним информацијама и изворима података било где на земљиној кугли. 

Ова предност је веома значајна и може се искористити у извођењу наставе. 

Истраживање је указало на осетну разлику између мишљења наставника и ученика, што је
уобичајено код увођења нових технологија (рачунара, пројектора, интернета), које су данас
већ апсолутно прихваћене.

Наравно, приликом прихватања ИКТ алата највећа баријера је
финансијског и психолошког карактера (Намесзтовсзки, 2008) и,

 пошто наши наставници истински не препознају право место оваквих стредстава у настави, а тиме и могућност да се настава организује на начине који би подстицали емaнципаторну функцију учења у њој, односно омогућили самоодређено и самоорганизовано учење и помоћ да се олакша функционална аутономија мотива – радије занемарују овакав вид наставе, што је последица њихове недовољне упућености у дидактичко-методичке могућности примене савремених ИКТ уређаја.


МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ НОЋНА МОРА ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА: УМЕСТО ДА УЧЕ, ОСНОВЦИ НА ЧАСОВИМА ПРАВЕ СЕЛФИЈЕ И ВИДЕО-КЛИПОВЕ

Не можете пронаћи свој пут у свету технологије ако не умете да читате, пишете, рачунате, поштујете друге и радите као тим 

Не треба деци да се забрањују мобилни телефони, већ да се уреди њихова употреба.
Важно је да им телефони не звоне на часу, да њима не снимају наставнике и вршњаке, да их не извргавају руглу на друштвеним мрежама, да не снимају измишљене туче...
Није поента у одузимању телефона на часу...
 каже Младен Шарчевић министар просвете Републике Србије

Министар каже да ће и овај сегмент поштовања дисциплинских правила улазити у оцењивање школе. Па, ако школа буде лоше оцењена због великог броја приговора родитеља или због лоше дисциплине и добије мање новца, онда ће, додаје, директори сигурно размислити о томе како да побољшају понашање ученика.

Стил понашања наставника и њихови облици утицаја на ученике

Стил понашања наставника и њихови облици утицаја на ученике
примаран су фактор стварања позитивне социо-емоционалне климе у васпитнообразовном
процесу (Лалић, 2005).

Савремена педагогија пропагира
демократски начин руковођења јер се сматра најповољнијим за подстицање
целокупног развоја ученика. Демократски тип наставника успоставља
пријатељске, добронамерне, суптилне односе са ученицима, подстиче их на
активност, охрабрује их да постављају питања и излажу своја мишљења, креира
сарадничку атмосферу.

Успостављање интеракције са ученицима зависи од
врсте утицаја – директивног или недирективног. Ту се наставници разликују у
погледу оних комуникација које се односе на мотивацију и контролу
ученика. Недирективан стил понашања, који се сматра пожељним, доприноси
побољшању социјалних односа међу ученицима и бољој социо-емоционалној
клими у одељењу. Истраживања показују да је недирективни стил понашања
учитеља повезан са чешћим испољавањем иницијативе ученика у комуникацији
– они у већој мери изражавају сопствено мишљење, постављају питања и
почињу комуникацију.

Дакле, на развијање педагошких компетенција
будућих наставника, током припремања за свој позив, утиче указивање на
предности демократског, недирективног стила понашања и васпитања који се
испољава кроз позитиван емотивни однос према ученицима, кроз
комуникацију која се заснива на похвалама и охрабрењима од стране
одраслих, кроз већи степен флексибилности и уважавања индивидуалности код
ученика, кроз прихватање идеја од стране ученика итд.

Наставници морају бити
свесни важности својих улога у креирању подстицајне атмосфере, као и
значаја остваривања добрих интерперсоналних односа и позитивних интеракција
(вршњачких и оних у којима и они учествују).

Комуникација представља суштину васпитног рада, па из тога произилази и
потреба за развијањем и усавршавањем способности вербалне и невербалне
комуникације наставника. Природа њихове професије је усмерена на слање
порука - они у скоро свим васпитно-образовним ситуацијама шаљу
информације и поруке у виду инструкција, усмеравања, организовања,
подстицања, проверавања, анализирања.

То значи да наставници морају имати
развијене вештине слања порука, али и вештине реаговања на повратне поруке
које примају од ученика, активног слушања (са емпатијом). Педагошке
компетенције наставника обухватају способности интерперсоналне
комуникације која се од осталих облика комуникације разликује по следећем:
интерперсонална комуникација укључује вербално и невербално понашање
(садржајни и односни аспект); с обзиром на степен свесности и рационалног
учешћа у комуникацији, интерперсонално комуницирање укључује спонтано,
формално или конструисано понашање (или њихову комбинацију);
интерперсонална комуникација је динамична и зависи од природе односа међу
особама које учествују (успешнија је ако су присније и добро се познају);
укључује персоналну повратну информацију (фидбек), интеракцију и
усклађеност; усклађена је унутрашњим и спољашњим правилима;
интерперсонална комуникација је заједничка активност особа које
комуницирају, током које се може, у зависности од степена интеракције,
утицати на промену мишљења, осећања и понашања појединих учесника
(Братанић, 1990).

Припремање наставника за будући позив подразумева
развијање свести код њих да је потребан баланс између вербалне, невербалне
и посредне комуникације (контакти који се осварују преко писмених школских
и домаћих задатака). Такође, треба им указивати на позитивне карактеристике
интерперсоналне комуникације и развијати их код њих – заинтересованост за
комуникацију, искреност, обострано поверење и уважавање, активно
слушање.
ИЗВОР http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/PaEpDisrp.pdf

четвртак, 14. јун 2018.

Писмо војнику-ратнику

Анђела Ковачевић и Душан Николић III 3  Правно - пословнa школa Ниш  

http://www.mod.gov.rs/cir/12650/najbolji-na-literarnom-konkursu-pismo-vojniku-ratniku-12650

Најбољи на литерарном конкурсу „Писмо војнику-ратнику”

Дружење победника акције „Писмо војнику-ратнику“ на Тари
четвртак, 31. мај 2018.

СРЕЋАН НАМ ДАН ШКОЛЕ!


ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ШКОЛЕ

26. мај 2018. године
10:00 - Меморијални кошаркашки турнир Марија МАЦА Ранђеловић
(спортски терен ОШ Радоје Домановић)

31. мај 2018. године
 *09:00 – 13:00 – активности на Тргу краља Милана
*XIII школски сајам виртуелних привредних и осигуравајућих друштава
*Показна вежба ученика образовног профила техничар заштите од пожара
*09:00 – 13:00 – Меморијални шаховски турнир за средњошколце ,,Милан и Неда'' – 
шаховски мечеви на градском тргу и у просторијама школе
*18:30 – Академија у сали Симфонијског оркестравидео:   24.  ДАН ШКОЛЕ


Меморијални шаховски турнир Милан и Неда

недеља, 27. мај 2018.

Меморијални кошаркашки турнир МАЦА 2018.

 Као прва од активности
у оквиру прославе Дана школе, одлуком Наставничког већа, одржан је
Меморијални турнир у кошарци Марија МАЦА Ранђеловић 26. 05. 2018. од 10.00 у школском дворишту ОШ "Радоје Домановић" са циљем развијања спортског духа, дружења, фер плеја и очувања сећања на нашу омиљену професорку.

Играо се баскет (3+1), а такмичарске екипе су могли да пријављују редовни ученици школе, момци и девојке, прва три места добила медаље.

Учесници и ове године су добили мајице, а највећа награда ће им бити сећање на учешће на овом турниру.

Сећања никад не умируУ ревијалном делу играле екипе сачињене од бивших ученика школе, колега, родбине и пријатеља.

Иако је ово меморијални турнир, играо се добар баскет, неке утакмице су биле  неизвесне до последњег секунда и показало се да и у највећем жару борбе фер плеј и дружење имају приоритет.


 Ветеранке Студента су и овог пута дошле да се заједно сете своје другарице.


 Организацију турнира су на себе преузели и успешно спровели бивши ученици наше школе а сада студенти Факултета спорта и физичког васпитања, Тамара Илић и Богдан Пејчић.Медаље су победницима поделили
Јелена Ђурић, помоћник директора Правно-пословне школе Ниш, Јелена Младеновић, школски психолог,
Дуња Ранђеловић и Петар Ранђеловић.Најмлађи учесник турнира је мала Нађа која на жалост за мало  није упознала своју баку.
broken crayons still color

Ипак, традиција се наставља.
Овако је било на ПРВОМ турниру прошле године

уторак, 15. мај 2018.

Награде за најуспешније у прошлој школској години

РАСПИСАН КОНКУРС ФОНДА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ПОСТИГНУТЕ УСПЕХЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ


Конкурс ће бити отворен до 7. јуна 2018. године, а право на награду ће имати ученици средњих школа који су у периоду од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године освојили једну од прве три награде/места на републичким или међународним вишеетапним такмичењима, која су предвиђена условима конкурса.

петак, 11. мај 2018.

ПИСА 2018 у Правно-пословној школи Ниш

Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА (Programme for International Student Assessment) је у овом тренутку највеће међународно истраживање у области образовања. Реализује се у организацији ОЕЦД-а од 1997. године. Тестирања ученика организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), а основни циљ је да се омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу емпиријских података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују.


Тестовима се процењују знања која су ученици стекли током школовања. У ПИСИ је уобичајено је да се уместо термина знање користи израз писменост или компетенција

писменост да би се указало да је реч о оним знањима која се сматрају образовним капиталом који је ученику неопходан да би наставио школовање и да би се успешно снашао у личним и професионалним улогама у којима ће се, као одрасла особа, наћи; 

а бити компетентан у овој студији не значи само да је неко стекао одговарајућа знања, већ и да зна када и како може да их примени. 


Другим речима, нагласак је на функционалним знањима, а сви задаци који се налазе у тестовима везани су за реалне ситуације у којима се ученици могу наћи. 

Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и природне науке. 

Поред тога, тестови обухватају и питања којима се процењују финансијска писменост ученика и њихове глобалне компетенције. За сваку земљу која учествује у испитивању саопштавају се подаци о просечном постигнућу (аритметичка средина) ученика у свакој од испитиваних области... 
Извор: http://pisa.rs/

Милорад Гавриловић, директор Правно-пословне школе Ниш 
је за  Белами телевизију је изјавио 
да је убеђен да ће се ученици потрудити да поправе рејтинг Србије на овом тестирању, а да је и мисија школе управо да се стекну функционална знања, да ученици  савременим методама уз спој теорије и праксе, буду оспособљени за самостални и ефикасни рад одмах по завршетку школовања.
Поред тестова знања, примењују се и упитници за ученике и за школе.
 Њима се прикупљају подаци о различитим факторима који могу бити релевантни за постигнућа, нпр. материјални и образовни ресурси којима породица располаже; 
став ученика према учењу, мотивација за учење, стратегије и навике у вези са учењем; оспособљеност ученика да примењује савремене информатичке технологије, и допринос школе информатичкој писменост; 
различити аспекти функционисања школе као што су:
 карактеристике наставника (ниво образовања, професионална мотивација, стилови рада), величина разреда, састав (хомогеност или хетерогеност), клима у учионици и школи
однос наставника према ученицима, осећање припадања школи, школска анксиозност; материјални ресурси којима школа располаже, начин финансирања (државна или приватна), процес управљања и доношења одлука, укљученост родитеља у процесе и одлучивање у школи, итд.

Тестирање у Правно - пословној школи Ниш обављено је 10. 05. 2018.  у учионици 25, у две групе од 09.00 и 14.00 сати. Методом случајног узорка предвиђено је да у тестирању учествује 53 ученика који имају 15 година.

Нису учествовала само три предвиђена испитаника: једна ученица је болесна, једна је одсутна - на међународној размени ученика у Словенији и једна је у међувремену прешла у другу школу.
Јелена Младеновић, стручни сарадник-школски психолог Правно - пословне школе Ниш, која је у овом истраживању била школски сарадник и координатор, рекла нам је  да је цео поступак спроведен како је и предвиђено и да је она презадовољна односом ученика према постављеним обавезама и њиховим понашањем. 
(Они који је познају, сигурно знају да се оваква њена оцена и јавна похвала морала и заслужити, па зато искрено честитамо ученицима првог и другог разреда, учесницима ПИСА тестирања и надамо се да ћемо ускоро моћи да пишемо о њиховим новим успесима и достигнућима!)
Ученица Јана Милојевић, као учесник ПИСА тестирања, и Гордана Арсић, професор српског језика и књижевности која предаје  тим ученицима су имале да кажу нешто на ту тему у емисији ТВ БЕЛАМИ  Између редова https://youtu.be/ba6U0RQdlgI


уторак, 08. мај 2018.

У сусрет Дану школе

Како би што више ученика могло да дода своје фотографије  и подели успомене из својих школских - спортских дана отворена је фејсбук група ППСКОЛАНИССПОРТ

Други меморијални турнир у кошарци Марија МАЦА Ранђеловић
одржаће се 26. 05. 2018. у школском дворишту ОШ Радоје Домановић од 10.00 сати.
Пријављивање екипа и све о организацији потражите на страницама: 

Други меморијални шаховски турнир "Милан и Неда" одржаће се 31. 05. 2018. у просторијама Правно - пословне школе Ниш
Пријављивање екипа и све организацији потражите на страницама:
субота, 05. мај 2018.

Улога наставника у савременом наставном процесу

Поред моћних информационих технологија које заузимају важно место у васпитно- образовном процесу, ипак, човек и његова људска комуникација кроз реч, сугестију, похвалу и поверење играју и играће главну улогу у модерној школи и савременом учењу.

Још од времена Цицерона (55 год. пре нове ере) познате су идеје да васпитање и образовање није само у писању и читању, рачуну, реторици и филозофији, већ да таква особа мора поседовати ''људскост''.


То, пре свега, значи да треба имати искрен, пријатељски однос према другим људима.Квинтилијан, Цицеронов ученик такође подржава ставове свога учитеља, те је сматрао да добар наставник треба да разуме потребе и осећања ученика.

Жеља за учењем треба доћи изнутра, а не никаквим присилама и кажњавањем.

Мотив за школом мора се пробудити код деце и то је највећа обавеза и свети циљ наставника и учитеља.

Квинтилијан у свом делу „Образовање говорника“ описујући наставника каже: 

„Нека буде као родитељ својим ученицима и нека на себе гледа као на њиховог представника, јер су они препустили своју децу његовој бризи. Нека буде неоптерећен, али нека не прихвата оптерећење код других. Нека буде пажљив, али не и строг. Нека је близак, али не и превише присан... Нека се његово подучавање, без престанка, бави оним што је позитивно и часно. Што више буде опомињао, то ће ређе морати да кажњава. У његовом подучавању не би требало да буде кокетирања, он би треба да је врло радан, његови захтеви у разреду трајни и упорни, али не и неразборити. Он мора бити спреман да одговара на питања, али и да поставља питања онима који седе ћутке...“
Најважнији услов за стварање повољне социјалне климе у одељењу је однос поштовања и поверења између наставника и ученика, 
односно рационалан однос према моћи. 
Реч је о наставниковој способности да схвати потребе, проблеме и тежње ученика и да усклади њихово понашање. 
Да би у томе успео он би требало да, поред теоријско-педагошких знања користи и категорије живота – доживљај, значење, смисао, вредности, разумевање, сврха, идеал.
А у стварању повољне социјалне климе у одељењу не постоји само један стил и један модел.

Види и презентацију РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2015 - 2018.
 
Join me on Facebook Follow me on  YouTube