Добродошли на наш блог

Добродошли на наш блог
На правом сте месту!

Verba volant scripta manent

Речи лете, написано остаје.

abskolanis блог су покренули (Април 2007.) и уређују ученици некада Административно-биротехничке школе у Нишу сада већ ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НИШ. ЗИДНЕ НОВИНЕ наше школе - на интернету! Овде ћете наћи све доступне информације о ПРАВНО-ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ НИШ о ученицима и њиховим активностима. Циљ нам је да што свеобухватније представимо живот и рад у нашој (и вашој) школи а све због садашњих, бивших и највише будућих ученика. Надамо се да смо развој интернет технологије дочекали спремни и да ћете имати све информације које вам могу бити занимљиве или од користи ...

Happy New School Year!

Happy New School Year!
Свуд' пођи ал' кући дођи! ........ Следе чланци - New Posts тј.нове поруке са разним садржајима и линковима до сродних садржаја или детаљнијих објашњења, слика, или других сајтова... Верујемо да ћете се увек враћати на наше странице!

Напомена: потражите линк - Старији постови и видите све!

Напомена: потражите линк - Старији постови и видите све!
Ако Вам се учини да превише времена треба да се учита страница УВЕРАВАМО Вас да је то само због обиља материјала а не због грешке, сматрали смо да је боље да овако поставимо ствари да би одмах имали јасну слику о садржају блога него да нешто не видите! Ваше стрпљење ће бити награђено занимљивим садржајем.

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте добродошли!

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте добродошли!
Драго нам је да се опет видимо!

четвртак, 30. август 2018.

Полазааак!

Из наше Архиве:

Спискови ученика ПРВОГ разреда 2018 - 2019.

субота, 04. август 2018.

Срећан распуст!

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге!

'' МЛАДИ НЕ ТРЕБА ДА БУДУ
 САМО БЕЗБРИЖНИ, ВЕСЕЛИ, СРЕЋНИ, 
ВЕЋ ОСПОСОБЉЕНИ ЗА САМОСТАЛАН ЖИВОТ
И ПРИПРЕМЉЕНИ ЗА МНОГЕ ПРОБЛЕМЕ, ТЕШКОЋЕ И ПРЕПРЕКЕ.
ЖИВОТ СЕ САСТОЈИ И ОД ЈЕДНИХ И ОД ДРУГИХ.
СРЕЋОМ И НЕСРЕЋОМ ТРЕБА ОВЛАДАТИ, 
ДРЖАТИ ИХ ПОД КОНТРОЛОМ РАЗУМА!''

Из наше Архиве

Како би се сваком ученику омогућило остваривање и заштита права утврђених Законом, успостављена су
ПРАВИЛА  ПОНАШАЊА  УЧЕНИКА  У  ШКОЛИ
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права
Обавезе ученика су да:
 • на време долази на час – свако закашњење се евидентира и повлачи за собом неоправдани изостанак који мора благовремено правдати
 • редовно похађа наставу, стиче знања, овладава вештинама, стручним и општим знањима и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада
 • поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа Школе
 • савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским програмом
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи
 • у Школу долази прикладно одевен за радне активности ( није дозвољено ношење кратких панталона, одеће која не покрива стомак или леђа и слично), брине се о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини
 • брине о својим одевним предметима, прибору, опреми и другој имовини, а посебно за време трајања школских одмора
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе
 • чува ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа
 • се дисциплиновано понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, других облика образовно- васпитног рада (испита, културних, спортских и других активности) и школских одмора
 • међусобне неспоразуме и сукобе са ученицима решава у оквиру одељењске заједнице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, дежурног наставника, помоћника директора или директора
Ученику је у Школи забрањено да:
(теже повреде обавеза ученика)

 • дискриминише
 • чини насиље, злоставља и занемарује
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја или оруђа и физичке силе, односно да изазива, учествује  или подстиче  тучу како са ученицима Школе, тако и са другим лицима која дођу у просторије Школе
 • у просторије Школе доводи лица са стране
 • уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини
 • уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка и друга средства са психоактивним деловањем, која могу угрозити здравље ученика
 • пуши у просторијама Школе
 • омета наставу пејџером, мобилним телефоном, вокменом и другим средствима комуникације и ласерске технике
 • употребом мобилног телефона, електронског уређаја и других средстава угрожава права других или вара у поступку оцењивања
 • уништава, оштећује, скрива, износи, преправља или дописује податке у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган
 • преправља или дописује податке у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација
 • уништава или краде имовину школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог
 • пише по школским зидовима, клупама, столицама, паноима и постерима или на други начин оштећује и уништава школску имовину
(ПОВРЕДА ЗАБРАНЕ БИЋЕ САНКЦИОНИСАНА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ)

Да се подсетимо

''Циљ образовања је велик:
да се телесне снаге развијају, нарави украшавају,
ум просвећује и срце облагорођује.
И због тога читав процес образовања мора да буде
недељиво јединство стицања знања и моралног усавршавања.
Ученост без морала не вреди, а морал без учености не може.
Чак и урођена ''доброта срца'', ако њоме не управља просвећени разум, може да одведе у зло.''
Доситеј Обрадовић
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА У ШКОЛИ
Да бисте професионалац у свом послу били ова правила  мора да сте већ усвојили...
ЗАКОНИ ДОБРЕ НАСТАВЕ

'' Није знање знање знати, већ је знање знање дати.''
'' Знање је као и љубав. Када се дели са другим оно се увећава.''
Не сматрајте да је ваш предмет најзначајнији: мислите како је велико задовољство то што су ученици заинтересовани за то о чему говорите.
Предавање не учите напамет, само разумите оно што предајете.
Не заборавите да су предавања ученицима показатељ ваше компетентности.
Имајте белешке или изводе предавања при руци, али их не користите. Добар глумац не треба суфлера.
Допустите себи незнање на часу, али не дозволите  да ученици остану ускраћени за одговор на неком од наредних часова.
С обзиром да непогрешивих нема, не постоји дилема. Само онај ко ради тај и греши, али се то лако реши,  јер грешке служе да са више воље покушате другачије и боље.
Никада се не шалите шале ради, него само у служби онога што причате.
Не претпостављајте да тишина у учионици значи да су ученици разумели ваше предавање. Ученици могу бити збуњени.
Обратите пажњу на реакције ученика на часу.
Добар учитељ гаји креативност ученика дајући информације.
Не мешајте добру наставу са добрим испитивањем, нити добро испитивање са добрим оцењивањем.
Предавање је једна ствар, испитивање друга, а оцењивање и вредновање трећа. Добар наставник мора савладати сва три сегмента наставног процеса.
Увек почните и завршите своје предавање на време.
Не ловите незнање, већ знање ученика.
ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА, ИЗБОР НАСТАВНИХ САДРЖАЈА И МЕТОДА, ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА
Држите предавања претпостављајући да ученици желе да уче и науче, а не само да добију добру оцену.
Одговорите на сва питања ученика најбоље што можете, пошто постављено питање ретко прави проблем само једном ученику. Питање ученика није упадица, већ изазов да се одговор угради у остатак предавања.
Постављајте питања у току предавања: ученици формирају приступ учењу управо на основу типова задатака које им у току предавања поставите.
Не заборавите да нагласите нови термин или појам и разјасните га ученицима.
Не мешајте предавање са диктирањем: прво је креативан процес у коме ученик активно учествује, друго је механички задатак, пасивно записивање за касније разумевање.
Примерима обогатите предавање – било да их наводите ви или сами ученици.
Применом активних метода у настави учинићете час занимљивијим, ефектнијим и ефикаснијим.
Кључне информације и подаци, а не опширна предавања су оно што ученици траже и очекују. Ово прво лако памте, а друго их смара. 
Евалуација часа од стране ученика је повратна информација за вас. Имаћете прави увид у то шта сте и како радили у протеклих 45 минута.
Наставници никада не дају оцене. Ученици их заслужују. Зато искључите емоције.
Оцена није резултат само усмене или писмене провере знања, већ свеукупне активности ученика и њиховог ангажовања.
Образложити ученику оцену значи пружити му повратну информацију након одговарања. Кад зна шта и колико не зна  лакше ће то научити.
Не оцењујте ученика у његовом одсуству.
https://issuu.com/ppskolanis/docs/pravila_pona__anja_nastavnika_u___k

недеља, 08. јул 2018.

Како настају графикони

Упис 09 и 10. 07. 2018.УПИС у Правно - пословну школу Ниш биће
09 и 10. 07. 2018. године
 у времену од 08.00 до 15.00


субота, 07. јул 2018.

Дипломе за ИЗУЗЕТНЕ

петак, 06. јул 2018.

Ученик генерације 2017-2018. - Дарко Крстић IV 4

Победник у Републичком такмичењу у беседништву и његов ментор
 Владимир Чолаковић, професор српског језика и књижевности
Интервју за ТВ 5 Ужице: - "И велику захвалност дугујемо нашем ментору... "
     

БЕСЕДЕ -  Видео плеј листа
https://www.youtube.com/watch?v=XY1PZGy3aQE&list=PLzwb-y7psSfk1MjBZ82K_gjuHTkqA-524

Њихова Краљевска Височанства Престолонаследник Александар и Принцеза Катарина били су домаћини седамнаесту годину за редом традиционалном пријему за више од 600 најбољих матураната из Србије и Републике Српске, на Белом двору на Дедињу.
Дарко Костић IV 4, ученик генерације 2017 - 2018. Правно - пословне школе Ниш, и његова разредна Весна Марковић Николић, професор српског језика и књижевности су били гости на овом пријему.

Свака средња школа у Србији и Републици Српској изабрала је ђака генерације међу матурантима, коме је Фондација Престолонаследника Александра за културу и образовање уручила похвалницу и пригодан поклон као признање за остварене изузетне резултате у школовању.
„Свим матурантима честитам на успеху и желим да наставите да будете најбољи. Ви треба да будете поносни на знања која сте стекли, а ми смо поносни на вас и ваша достигнућа. Наставите да вредно радите и учите читавог живота. Ви сте наша будућност, а наша будућност је светла!” рекао је Престолонаследник Александар у свом обраћању.


четвртак, 05. јул 2018.

2017 - 2018. Крај ДРУГОГ полугодишта Анализа - Успех и изостанци


Постер1 ТАБЕЛА
Постер2 Графикон Успех и Изостанци
Постер4 Васпитне и дисциплинске мере

Постер3 Графикон Успех и Изостанци по профилима


Постер5 Самовредновање

среда, 04. јул 2018.

Наши професори се едукују у Европским школама уз помоћ Erasmus + пројеката


У периоду од 8. 10 до 15. 10. 2017. године четири професорке Правно - пословне школе Ниш боравиле су у Хагену у Немачкој. Биле су гости средње школе Kaufmanšule II, где су у оквиру Ерасмус плус пројекта http://erasmusplus.rs/pocetna-strana/,
 и уз финансијску подршку фондације Темпус http://tempus.ac.rs/o-nama/имале задатак да посматрају рад школе домаћина у области дуалног образовања и виртуелних компанија.Милица Младеновић и  Јелена Јанковић представиле су у Регионалном центру Ниш  http://www.rcnis.edu.rs/ искуства и запажања о дуалном образовању у Немачкој.

Ана Јанковић и Жаклина Миливојевић Вуковић представиле су разлике између функционисања виртуелних ученичких компанија у Хагену и Нишу.

Уверени смо да ће усвршавање наших професорки много помоћи и нашим ученицима да што боље савладају план и програм за наше образовне профиле. 

Од тога ће имати користи и шира друштвена заједница јер  ће добити  образоване младе раднике који су упознати са најновијим  европским искуствима и школовани савременим методама образовања која ће их спремити за свет рада одмах по заврешетку школовања.

Упознавање колега професора из других школа са најновијим сазнањима до којих су наше професорке дошле учествујући у овом пројекту ће допринети имиџу школе као савремене школе која прати развој најновијих достигнућа у области образовања  и користи фондове и могућности за усавршавање које даје  Европска унија и тако брине о својим ученицима. 

Знање се, као и љубав, умножава дељењем!
Данас више него икад постоје начини да се успешно ради на својим компетенцијама, потребно је само мало воље и вере у себе...Ако не успемо у животу, а када ћемо?недеља, 17. јун 2018.

Школа мора сачувати утицај на ученике

"У средишту пажње у настави треба да буде ученик. Треба полазити од тога шта можемо очекивати од ученика и чиме га можемо оптеретити. Планиране активности треба да су у складу са могућностима ученика и његовим искуством и потребама.

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.

Реформа образовног система тражи од наставника промену улоге– старе (испоручилац информација, предавач, испитивач) у нову (водич/ментор, стратег наставног процеса, организатор наставе, саветник, интелектуални вођа, управљач наставним процесом у коме се зна шта ко ради, чиме се служи и какве би резултате требало да оствари).

Морамо бити свесни да свакодневицу ђака у 21. веку у великој мери одређују рачунар, медији, интернет и мобилни телефон. Све већи део знања ученика потиче из ваншколског окружења.

Школа ће сачувати утицај на ученике ако од мноштва извора знања што више њих уведе у свој видокруг, уједини их и помогне ученицима у вредновању, одабиру и коришћењу информација које стижу различитим каналима."

Проф. др Жарко Обрадовић, министар просвете Републике Србије

КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У НАСТАВИ 
Мобилна комуникација је данас свакодневни део живота ученика и тај процес се све више
наставља; зато ће, пре или касније, постати и свакодневна пракса у настави као раније видео,
рачунар и коришћење интернета.

 Данашњи телефони достижу капацитете персоналног рачунара, могу стати у џеп и пружају приступ разним информацијама и изворима података било где на земљиној кугли. 

Ова предност је веома значајна и може се искористити у извођењу наставе. 

Истраживање је указало на осетну разлику између мишљења наставника и ученика, што је
уобичајено код увођења нових технологија (рачунара, пројектора, интернета), које су данас
већ апсолутно прихваћене.

Наравно, приликом прихватања ИКТ алата највећа баријера је
финансијског и психолошког карактера (Намесзтовсзки, 2008) и,

 пошто наши наставници истински не препознају право место оваквих стредстава у настави, а тиме и могућност да се настава организује на начине који би подстицали емaнципаторну функцију учења у њој, односно омогућили самоодређено и самоорганизовано учење и помоћ да се олакша функционална аутономија мотива – радије занемарују овакав вид наставе, што је последица њихове недовољне упућености у дидактичко-методичке могућности примене савремених ИКТ уређаја.


МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ НОЋНА МОРА ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА: УМЕСТО ДА УЧЕ, ОСНОВЦИ НА ЧАСОВИМА ПРАВЕ СЕЛФИЈЕ И ВИДЕО-КЛИПОВЕ

Не можете пронаћи свој пут у свету технологије ако не умете да читате, пишете, рачунате, поштујете друге и радите као тим 

Не треба деци да се забрањују мобилни телефони, већ да се уреди њихова употреба.
Важно је да им телефони не звоне на часу, да њима не снимају наставнике и вршњаке, да их не извргавају руглу на друштвеним мрежама, да не снимају измишљене туче...
Није поента у одузимању телефона на часу...
 каже Младен Шарчевић министар просвете Републике Србије

Министар каже да ће и овај сегмент поштовања дисциплинских правила улазити у оцењивање школе. Па, ако школа буде лоше оцењена због великог броја приговора родитеља или због лоше дисциплине и добије мање новца, онда ће, додаје, директори сигурно размислити о томе како да побољшају понашање ученика.

Стил понашања наставника и њихови облици утицаја на ученике

Стил понашања наставника и њихови облици утицаја на ученике
примаран су фактор стварања позитивне социо-емоционалне климе у васпитнообразовном
процесу (Лалић, 2005).

Савремена педагогија пропагира
демократски начин руковођења јер се сматра најповољнијим за подстицање
целокупног развоја ученика. Демократски тип наставника успоставља
пријатељске, добронамерне, суптилне односе са ученицима, подстиче их на
активност, охрабрује их да постављају питања и излажу своја мишљења, креира
сарадничку атмосферу.

Успостављање интеракције са ученицима зависи од
врсте утицаја – директивног или недирективног. Ту се наставници разликују у
погледу оних комуникација које се односе на мотивацију и контролу
ученика. Недирективан стил понашања, који се сматра пожељним, доприноси
побољшању социјалних односа међу ученицима и бољој социо-емоционалној
клими у одељењу. Истраживања показују да је недирективни стил понашања
учитеља повезан са чешћим испољавањем иницијативе ученика у комуникацији
– они у већој мери изражавају сопствено мишљење, постављају питања и
почињу комуникацију.

Дакле, на развијање педагошких компетенција
будућих наставника, током припремања за свој позив, утиче указивање на
предности демократског, недирективног стила понашања и васпитања који се
испољава кроз позитиван емотивни однос према ученицима, кроз
комуникацију која се заснива на похвалама и охрабрењима од стране
одраслих, кроз већи степен флексибилности и уважавања индивидуалности код
ученика, кроз прихватање идеја од стране ученика итд.

Наставници морају бити
свесни важности својих улога у креирању подстицајне атмосфере, као и
значаја остваривања добрих интерперсоналних односа и позитивних интеракција
(вршњачких и оних у којима и они учествују).

Комуникација представља суштину васпитног рада, па из тога произилази и
потреба за развијањем и усавршавањем способности вербалне и невербалне
комуникације наставника. Природа њихове професије је усмерена на слање
порука - они у скоро свим васпитно-образовним ситуацијама шаљу
информације и поруке у виду инструкција, усмеравања, организовања,
подстицања, проверавања, анализирања.

То значи да наставници морају имати
развијене вештине слања порука, али и вештине реаговања на повратне поруке
које примају од ученика, активног слушања (са емпатијом). Педагошке
компетенције наставника обухватају способности интерперсоналне
комуникације која се од осталих облика комуникације разликује по следећем:
интерперсонална комуникација укључује вербално и невербално понашање
(садржајни и односни аспект); с обзиром на степен свесности и рационалног
учешћа у комуникацији, интерперсонално комуницирање укључује спонтано,
формално или конструисано понашање (или њихову комбинацију);
интерперсонална комуникација је динамична и зависи од природе односа међу
особама које учествују (успешнија је ако су присније и добро се познају);
укључује персоналну повратну информацију (фидбек), интеракцију и
усклађеност; усклађена је унутрашњим и спољашњим правилима;
интерперсонална комуникација је заједничка активност особа које
комуницирају, током које се може, у зависности од степена интеракције,
утицати на промену мишљења, осећања и понашања појединих учесника
(Братанић, 1990).

Припремање наставника за будући позив подразумева
развијање свести код њих да је потребан баланс између вербалне, невербалне
и посредне комуникације (контакти који се осварују преко писмених школских
и домаћих задатака). Такође, треба им указивати на позитивне карактеристике
интерперсоналне комуникације и развијати их код њих – заинтересованост за
комуникацију, искреност, обострано поверење и уважавање, активно
слушање.
ИЗВОР http://www.uskolavrsac.edu.rs/KnjigeGG/PaEpDisrp.pdf

четвртак, 14. јун 2018.

Писмо војнику-ратнику

Анђела Ковачевић и Душан Николић III 3  Правно - пословнa школa Ниш  

http://www.mod.gov.rs/cir/12650/najbolji-na-literarnom-konkursu-pismo-vojniku-ratniku-12650

Најбољи на литерарном конкурсу „Писмо војнику-ратнику”

Дружење победника акције „Писмо војнику-ратнику“ на Тари
четвртак, 31. мај 2018.

СРЕЋАН НАМ ДАН ШКОЛЕ!


ПРОГРАМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА ШКОЛЕ

26. мај 2018. године
10:00 - Меморијални кошаркашки турнир Марија МАЦА Ранђеловић
(спортски терен ОШ Радоје Домановић)

31. мај 2018. године
 *09:00 – 13:00 – активности на Тргу краља Милана
*XIII школски сајам виртуелних привредних и осигуравајућих друштава
*Показна вежба ученика образовног профила техничар заштите од пожара
*09:00 – 13:00 – Меморијални шаховски турнир за средњошколце ,,Милан и Неда'' – 
шаховски мечеви на градском тргу и у просторијама школе
*18:30 – Академија у сали Симфонијског оркестравидео:   24.  ДАН ШКОЛЕ


Меморијални шаховски турнир Милан и Неда

недеља, 27. мај 2018.

Меморијални кошаркашки турнир МАЦА 2018.

 Као прва од активности
у оквиру прославе Дана школе, одлуком Наставничког већа, одржан је
Меморијални турнир у кошарци Марија МАЦА Ранђеловић 26. 05. 2018. од 10.00 у школском дворишту ОШ "Радоје Домановић" са циљем развијања спортског духа, дружења, фер плеја и очувања сећања на нашу омиљену професорку.

Играо се баскет (3+1), а такмичарске екипе су могли да пријављују редовни ученици школе, момци и девојке, прва три места добила медаље.

Учесници и ове године су добили мајице, а највећа награда ће им бити сећање на учешће на овом турниру.

Сећања никад не умируУ ревијалном делу играле екипе сачињене од бивших ученика школе, колега, родбине и пријатеља.

Иако је ово меморијални турнир, играо се добар баскет, неке утакмице су биле  неизвесне до последњег секунда и показало се да и у највећем жару борбе фер плеј и дружење имају приоритет.


 Ветеранке Студента су и овог пута дошле да се заједно сете своје другарице.


 Организацију турнира су на себе преузели и успешно спровели бивши ученици наше школе а сада студенти Факултета спорта и физичког васпитања, Тамара Илић и Богдан Пејчић.Медаље су победницима поделили
Јелена Ђурић, помоћник директора Правно-пословне школе Ниш, Јелена Младеновић, школски психолог,
Дуња Ранђеловић и Петар Ранђеловић.Најмлађи учесник турнира је мала Нађа која на жалост за мало  није упознала своју баку.
broken crayons still color

Ипак, традиција се наставља.
Овако је било на ПРВОМ турниру прошле године
 
Join me on Facebook Follow me on YouTube