Добродошли на наш блог

Добродошли на наш блог
На правом сте месту!

Verba volant scripta manent

Речи лете, написано остаје.

abskolanis блог су покренули (Април 2007.) и уређују ученици некада Административно-биротехничке школе у Нишу сада већ ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НИШ. ЗИДНЕ НОВИНЕ наше школе - на интернету! Овде ћете наћи све доступне информације о ПРАВНО-ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ НИШ о ученицима и њиховим активностима. Циљ нам је да што свеобухватније представимо живот и рад у нашој (и вашој) школи а све због садашњих, бивших и највише будућих ученика. Надамо се да смо развој интернет технологије дочекали спремни и да ћете имати све информације које вам могу бити занимљиве или од користи ...

Happy New School Year!

Happy New School Year!
Свуд' пођи ал' кући дођи! ........ Следе чланци - New Posts тј.нове поруке са разним садржајима и линковима до сродних садржаја или детаљнијих објашњења, слика, или других сајтова... Верујемо да ћете се увек враћати на наше странице!

Напомена: потражите линк - Старији постови и видите све!

Напомена: потражите линк - Старији  постови и видите све!
Ако Вам се учини да превише времена треба да се учита страница УВЕРАВАМО Вас да је то само због обиља материјала а не због грешке, сматрали смо да је боље да овако поставимо ствари да би одмах имали јасну слику о садржају блога него да нешто не видите! Ваше стрпљење ће бити награђено занимљивим садржајем.

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте добродошли!

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте  добродошли!
Драго нам је да се опет видимо!

понедељак, 27. мај 2013.

ОДЛУКА о УПИСУ УЧЕНИКА у средњу школу у школску 2013-2014. годину

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2013/2014. годину

  ВИДИ и ПРЕУЗМИ
http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/srednje_skole/konkurs-2013-za-ministarstvo-v4.pdf

149. страна!

6. ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА
18000 НИШ, ТРГ КРАЉА МИЛАНА 8, ТЕЛ: 018/526-957; 249-270
www.abskolanis.edu.rs, e-mail: abskola@open.telekom.rs
EKOНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
NINI SF 4L05S . . . ПРАВНИ ТЕХНИЧАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
NINI SF 4L06S . . . ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА . . . . . . . . . . . .   30
NINI SF 4L09S . . . ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . . . . . . .30
NINI SF 4L10S . . . ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР . . . . . . . . . . . .  . 30
NINI SF 4L12S . . . СЛУЖБЕНИК ОСИГУРАЊА – ОГЛЕД . . . . . . . . . . . . . 24


НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У НАШОЈ ШКОЛИ ОД  2013-2014. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа. Такође, током школовања овог профила стиче се општа култура и образовање — учењем страног језика, рада на рачунару, употребе софтвера, пословног бонтона итд.

Настава финансијско-рачуноводствене обуке обавља се у кабинету за финансијско-рачуноводствену обуку, где се симулирају послови из области рачуноводства и финансија, а организовани кроз службе које постоје у оквиру неког предузећа. Часове обуке изводе наставници који су претходно прошли обуку за примену нових наставних метода, примену нових наставних програма објективног оцењивања и комуникације.

У трећем и четвртом разреду планирана је блок настава која би се реализовала у предузећима. Циљ овог облика наставе јесте провера, у пракси, стечених знања и практично овладавање финансијско-рачуноводственим пословима. Реализација блок наставе у предузећима била би базирана на тространим уговорима које склапају они који се образују, стручне школе и предузећа у којима будући пословни секретари обављају праксу, а касније, могу наћи и своје радно место.

Финансијски администратори ће знати и умети да:
поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
обављају различите административне послове;
познају и примењују мере фискалне политике;
самостално обављају послове платног промета;
познају и примењују поступак израде биланса;
књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
обрачунавају и књиже амортизацију;
поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
презентују информације интерним и екстерним корисницима;
архивирају документа.

позајмљено од
http://etsbor.edu.rs/?page_id=19


Нема коментара:

Постави коментар

Овде можете да нас хвалите, критикујете ali i предлажете...
Искористите прилику и учествујте у креирању школског листа АБШ на интернету!

 
Join me on Facebook Follow me on  YouTube