Добродошли на наш блог

Добродошли на наш блог
На правом сте месту!

Verba volant scripta manent

Речи лете, написано остаје.

abskolanis блог су покренули (Април 2007.) и уређују ученици некада Административно-биротехничке школе у Нишу сада већ ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ НИШ. ЗИДНЕ НОВИНЕ наше школе - на интернету! Овде ћете наћи све доступне информације о ПРАВНО-ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ НИШ о ученицима и њиховим активностима. Циљ нам је да што свеобухватније представимо живот и рад у нашој (и вашој) школи а све због садашњих, бивших и највише будућих ученика. Надамо се да смо развој интернет технологије дочекали спремни и да ћете имати све информације које вам могу бити занимљиве или од користи ...

Happy New School Year!

Happy New School Year!
Свуд' пођи ал' кући дођи! ........ Следе чланци - New Posts тј.нове поруке са разним садржајима и линковима до сродних садржаја или детаљнијих објашњења, слика, или других сајтова... Верујемо да ћете се увек враћати на наше странице!

Напомена: потражите линк - Старији постови и видите све!

Напомена: потражите линк - Старији  постови и видите све!
Ако Вам се учини да превише времена треба да се учита страница УВЕРАВАМО Вас да је то само због обиља материјала а не због грешке, сматрали смо да је боље да овако поставимо ствари да би одмах имали јасну слику о садржају блога него да нешто не видите! Ваше стрпљење ће бити награђено занимљивим садржајем.

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте добродошли!

Добро дошли у Правно-пословну школу Ниш. Овде сте  добродошли!
Драго нам је да се опет видимо!

понедељак, 23. април 2007.

А Б Ш


АДМИНИСТРАТИВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА У НИШУ
Tel.018-249-270, 526-957
e- mail : abskola@EUnet.yu
 текући рачун: 840-1890660-29
ПИБ: 100502172
рег.број : 6162656482
матични број: 17008951
шифра делатности: 80220


АБШ образује ученике у подручју рада
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Образовни профили: на IV степену
* Пословни администратор ( 2 одељења по 24 ученика )
* Правни техничар (60 ученика)
* Биротехничар (60 ученика) (ПРОФИЛ ЈЕ УКИНУТ ) 
*Службеник осигурања – оглед (24 ученика)
* Техничар зоп –а (30 ученика)
Једногодишња специјализација
( раније пети степен)
* Пословни секретар
* Ватрогасац –специјалиста


Проширена делатност :
* Преквалификација и доквалификација за образовне профиле : правни техничар, биротехничар, техничар ЗОП-а.
* Специјализација за пословне секретаре и ватрогасце – специјалисте
* Обука одраслих за оператера на Personal Computer–u,
чувара ватрогасца и
провера брзине куцања за класе дактилографа
Могућност запошљавања правног техничара и биротехничара :
У државним органима, правосуђу, предузећима, установама и другим организацијама
Могућност запошљавања техничара ЗОП-а :
У ватрогасним јединицама, добровољним ватрогасним друштвима и службама обезбеђења предузећа различитих делатности.


Наставак школовања
* Факултети
Правни, Економски, Технички


Реформа средњег стручног образовања


* За школску 2003/2004. годину - нови образовни профил:
ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР на четвртом степену
- резултат је исказаних потреба предузећа у Србији!


* Посао пословног администратора обухвата : планирање и организовање активности, комуницирање са клијентима и запосленима, вођење пословне кореспонденције, набавке за потребе предузећа, рад једноставних прорачуна, исплату зарада и дневница, рад на налозима и рачунима, архивирање докумената итд.


Донација немачке владине организације за техничку сарадњу
GTZ :


* Бирои за учење - симулирање рада предузећа
* Едукација професора
- креирање наставних планова
- активна настава
- решавање конфликтних ситуација
* Модуларна настава
* Формирање иновационог тима професора


Порука социјалним партнерима:


* Отвореност за сарадњу
* Кооперативност
* Помоћ у реализацији будућих пројеката

Нема коментара:

Постави коментар

Овде можете да нас хвалите, критикујете ali i предлажете...
Искористите прилику и учествујте у креирању школског листа АБШ на интернету!

 
Join me on Facebook Follow me on  YouTube